Algemene voorwaarden

Uit principe maken we graan mensen blij met onze producten. Soms gaat er iets niet helemaal goed, daarvoor hebben we een basis op papier gezet. Dit is de basis van al ons handelen.

 1. Ben je niet tevreden over onze producten of ons handelen, neem dan contact met ons op. Alle mogelijkheden hiervoor staan op onze website onder ‘contact’. Laat het wel weten binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.
 2. Al onze prijzen zijn in euro’s. Of btw is inbegrepen staat genoemd bij de prijs. Tenzij anders afgesproken, wordt het product pas geleverd na ontvangst van de betaling.
 3. Offertes zijn vrijblijvend.
 4. Bij het geven van een opdracht,  
 5. Producten mag je binnen 14 dagen retourneren als het product niet naar wens is. We vragen je er aan te denken dat we een sociale onderneming zijn en de kosten voor het retoursturen zelf te betalen. Als we het product hebben ontvangen zoals het is verstuurd, maken we het bedrag binnen 5 werkdagen naar je over.
 6. Maak schade, ontstaan door ons product, zo snel mogelijk weten, doch uiterlijk binnen 14 dagen. Schadevergoeding is gemaximeerd op het netto factuurbedrag, tenzij er natuurlijk sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 7. Je privacy is belangrijk. Je gegevens gebruiken we alleen voor functionele doeleinden van de eigen organisatie. Sommige gegevens moeten we langer bewaren voor fiscale aangelegenheden of een anderszins gerechtvaardigd belang. 
 8. Bij overmacht gaan we op zoek naar een passende oplossing. Dit kan tot gevolg hebben dat we de uitvoering van de opdracht moeten pauzeren of zelfs moeten stoppen.
 9. We gaan ervan uit dat je netjes betaald. Voor de zekerheid; geleverde goederen blijven altijd ons eigendom tot de volledige factuur is betaald. Tegelijkertijd moet een opdracht worden betaald.
 10. Als we van mening verschillen zoeken we een oplossing die ons beiden past. Mocht het nodig zijn, dan vragen we de rechtbank in Rotterdam uitspraak te doen naar Nederlands recht.
 11. Op het moment dat Textielmakers B.V. wordt ingeschreven bij de KVK, worden alle rechten en plichten daarnaar overgedragen.